Fastrun Thermal Technology Co., Ltd. (FTT) เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งรวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การผลิต การขาย การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค การนำเข้าและการค้าส่งออกปัจจุบัน FTT เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการกระจายความร้อนของ Vapor Chamber (VC) เทคโนโลยีการกระจายความร้อนของแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ เทคโนโลยีการออกแบบโมดูล เทคโนโลยีการผลิต VC ที่ยืดหยุ่น และเทคโนโลยีท่อความร้อนแบบเต้นเป็นจังหวะเราจะยืนหยัดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการด้านการระบายความร้อนของลูกค้า เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา สะสมและส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการควบคุมความร้อน

อ่านเพิ่มเติม