ท่อความร้อนเป็นจังหวะ

  • Pulsating heat pipe

    ท่อความร้อนเป็นจังหวะ

    ท่อความร้อนที่เต้นเป็นจังหวะส่วนใหญ่ทำจากท่อทองแดงหรือแผ่นอลูมิเนียมมีการใช้ท่อความร้อนแบบแบนราบเป็นจังหวะกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลายท่อความร้อนที่เต้นเป็นจังหวะสามารถแบ่งออกเป็นท่อความร้อนที่เต้นเป็นจังหวะแบบปิด ท่อความร้อนแบบวนเป็นจังหวะเปิด และท่อความร้อนที่เต้นเป็นจังหวะพร้อมวาล์วท่อความร้อนแบบวงแหวนเปิดมีประสิทธิภาพในการเริ่มทำงานได้ดีกว่าท่อความร้อนแบบวงแหวนปิด แต่ความต้านทานความร้อนนั้นสูงกว่าท่อความร้อนแบบวงแหวนปิด